Ladies and Gentlemen - welcome to the WILD WEST !

Na těchto stránkách Vám chci přiblížit některé méně známé přírodní krásy a zajímavosti jihozápadní části USA. Až na výjimky zde tedy nenajdete informace o nejznámnějších národních parcích a turistických atrakcích jako je Grand Canyon, Death Valley, Yosemite, Bryce Canyon, Zion, Joshua Tree, Route 66, Las Vegas, Hollywood atd., které jsou již "laické veřejnosti" dostatečně známé. Zato Vám představím zatím nepříliš známé skvosty jako jsou např. Antelope Canyon, Coyote Buttes, Devils Garden, White Pocket a další.

Americký jihozápad (US Southwest), který jsem si vzhledem k jeho historii a množství přírodních divů pro zjednodušení dovolil přejmenovat na "Divozápad", tvoří státy California, Nevada, Utah, Colorado, New Mexico a Arizona. Na západě je tato oblast ohraničena Tichým oceánem a pohořím Sierra Nevada, na severu Velkým solným jezerem (Great Salt Lake), na východě pohořím Rocky Mountains (Skalnaté hory) a na jihu hranicí s Mexikem. Mezi nimi pak v nadmořské výšce cca. 1 000 - 2 500 m leží Velká pánev (Great Basin) a hlavně Coloradská náhorní plošina (Colorado Plateau), která byla před mnoha miliony let vyzdvižena tektonickými silami ze dna prehistorického vnitrozemského moře. Následná vodní, větrná a teplotní eroze pak v této oblasti vytvořila bezpochyby jeden z nejkrásnějších a nejdivočejších regionů na naší planetě, v němž se díky tomu nacházejí nejenom bohatá naleziště zkamenělin dinosaurů, ale i amonitů, žraloků a dalších vodních živočichů. Na formování zdejší úchvatné krajiny měly podstatný vliv i řeky Colorado (viz např. proslulý Grand Canyon), Green River, San Juan, Rio Grande a jejich četné přítoky.

Podnebí na Coloradské plošině je kontinentální, horká léta střídají poměrně tuhé zimy, teplotní rozdíly mezi dnem a nocí nebo mezi dvěma sousedními lokalitami mohou dosahovat i desítek stupňů Celsia. Díky srážkovému stínu zde převládají suché polopouště, prší převážně jenom v létě během prudkých odpoledních bouří. Navzdory poměrně nepříznivým podmínkách se zde můžete ve volné přírodě setkat s mnoha druhy rostlin a živočichů, které jinak můžete vidět jenom v ZOO či botanické zahradě.

S lidskou přítomností je to slabší, hustota osídlení je v této oblasti velmi malá. Zato si zde můžete klidně popovídat s potomky některých původních indiánských kmenů (Navajo, Hopi, Paiute, Apache), vzdát čest slavnému apačskému válečníkovi Geronimovi nebo si v arizonském městečku Tombstone připomenout bratry Earpovy a jejich slavnou přestřelku u O.K. Corralu.

Petr Horáček © 2014

Geografická mapa Divozápadu